หาดโล๊ะจาก ที่ตั้ง พุใน เกาะยาว พังงา เกาะยาวใหญ่
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชายหาดขาวน้ำใส อยู่ระหว่างทางก่อนเดินทางถึงท่าเรือโล๊ะจาก สามารถชมทิวทัศน์ชายหาดและชมการทำปลากะตักแห้ง(ปลาจิ้งจั้งหรือปลาฉิ้งฉ้าง) ท่าเรือโล๊ะจากเป็นท่าเรือที่สำคัญของเกาะยาวใหญ่ จากจ.ภูเก็ต มีสินค้ามูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ผ่านท่าเรือนี้ทุกวัน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ บนเกาะมีรถยนต์สาธารณะให้บริการคิดตามระยะทางตั้งแต่ 30-100 บาท หรือเช่ารถยนต์ขับ หรือเช่ามอเตอร์ไซด์ขับเที่ยวรอบเกาะก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *