ป่าโกงกางบ้านย่าหมี ที่ตั้ง เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา เกาะยาวใหญ่
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นป่าโกงกางที่สมบูรณ์สวยงาม ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” จากปตท. นั่งเรือแจวแบบพื้นบ้านชมป่าโกงกาง ชมความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชายเลน และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนซึ่งบางชนิดหาได้ยากและไม่มีในป่าธรรมชาติทั่วๆ ไป สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านชมการจับปูดำ
การเดินทาง : การเดินทางชมป่าโกงกางด้วยเรือแจวให้ติดต่อชาวบ้านในละแวกนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *