ป่าเกาะ ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหมู่เกาะหินปูน11 เกาะ ที่ตั้งอยู่ทางทะเลฝั่งตะวันออกของเกาะยาวน้อย เช่น เกาะห้อง (เกาะบีเละห์) เกาะลาดิง เกาะผักเบี้ย
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือหางยาวจากเกาะยาวน้อยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *