เกาะผี (ปูเลาฮันตู) ที่ตั้ง เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสถานที่ที่นกนางแอ่นมาทำรัง มีโครงกระดูกของชาวเล (ยิปซีทะเล) อยู่ภายในถ้ำ ชาวเลพื้นเมืองปกติจะผ่านมายังเกาะนี้ นักท่องเที่ยวสามารถไปดำน้ำรอบๆ เกาะ
การเดินทาง : สามารถเดินทางไปเกาะโดยทางเรือเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบนเกาะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *