เกาะโรย ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ยามน้ำลงจะมีหาดทรายสามารถเล่นน้ำ มีป่าโกงกาง สามารถเดินเข้าชมความงามได้ แต่ในยามน้ำเต็มหรือน้ำขึ้น สามารถพายเรือคายัคลอดถ้ำเข้าไปกลางเกาะ ซึ่งมีลักษณะเหมือนลากูน ภาษาท้องถิ่นเกาะยาวเรียกว่า “เหลาโร้ย”
การเดินทาง : สามารถเดินทางไปเกาะโดยทางเรือเท่านั้น อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะยาวน้อย ห่างจากเกาะยาวน้อยประมาณ 800 ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *