เกาะกูดูใหญ่ ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีลักษณะเป็นเกาะ 2 เกาะอยู่ใกล้กัน นอกจากจะมีธรรมชาติอันเงียบสงบแล้ว บรรดาหินต่างๆ ก็มีรูปร่างแปลกตา สามารถเล่นน้ำที่ชายหาดได้ และมีปะการังน้ำลึกแผ่รอบเกาะสวยและสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวพังงา
การเดินทาง : อยู่ทางด้านเหนือสุดของเกาะยาวน้อย ห่างจากเกาะยาวน้อยประมาณ 800 ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *