อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ที่ตั้ง เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 82150
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ.คุระบุรี และอ.ตะกั่วป่า ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะคอเขา เกาะพระทอง เกาะปลิง–เกาะพ่อตา เกาะลูกตุ้ม เกาะทุ่งนางดำ และมีเกาะขนาดเล็กต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 37 เกาะ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในการดำเนินการ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 4 ถึง อ.คุระบุรีและเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือเพื่อไปยังเกาะต่างๆ
ทางเรือ ติดต่อเรือนำเที่ยวได้ที่บริเวณท่าเรือต่างๆ โดยจ้างเหมาลำ ได้แก่ ท่าเรือนางย่อน อยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ท่าเ

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *