เกาะพระทอง ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระเกาะพระทอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีชายหาดวางตัวจากทิศเหนือไปถึงทิศใต้ของเกาะ มีกวางประมาณ 60 ตัว ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การเดินป่าตอนกลางคืน ปั่นจักรยาน ตั้งแค็มป์
การเดินทาง : ทางเรือ สามารถเช่าเรือหางยาวได้ที่ท่าเรือคุระบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

ติดต่อ : อบต.เกาะพระทอง
โทร. 076491735
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *