ทุ่งหญ้าสะวันนาและป่าเสม็ด เกาะพระทอง ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระเกาะพระทอง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ต้นเสม็ดขาวขึ้นเป็นดง และมีทุ่งหญ้าที่มีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้าสวันนา ยิ่งในยามฤดูแล้งหญ้าสีเขียวเปลี่ยนเป็นซีดจาง กระทบกับแสงสีทองของรุ่งอรุณยามเช้า หรือยามเย็น ก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าสีทอง สร้างความตื่นเต้นใหกับผู้ที่ได้มาพบเห็น

การเดินทาง : –

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *