อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ที่ตั้ง คุระ คุระบุรี พังงา 82150
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หมู่เกาะชายแดนไทย-พม่า มีเกาะเล็กๆ 5 เกาะที่สวยงามเปรียบประดุจสรวงสวรรค์ที่มีน้ำทะเลสีเขียวอยู่ล้อมรอบ ได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะไข่
(เกาะตอรินลา) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะรี
(เกาะสต๊อก) เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 ของประเทศไทย ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2524 มีพื้นที่ประมาณ 84,375 ไร่ 3 ใน 4 เป็นพื้นที่ในทะเล
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 จาก
อ.ตะกั่วป่า ผ่านอ.คุระบุรี ไปประมาณ 6 กม. จะมีทาง
แยกเลี้ยวเข้าไปยังท่าเทียบเรือคุระบุรี ห่างจากอุทยานฯ
60 กม. นั่งเรือโดยสารหรือเช่าเรือไปได้
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม 
เวลาเปิด-ปิด : วันที่ 1 พฤศจิกายน 30 เมษายน ของทุกปี
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทร. 076472145, 076472146
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *