วิถีชีวิตชาวมอแกน หรือชาวเล อ่าวบอน เกาะสุรินทร์ใต้ ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา เกาะสุรินทร์ใต้
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่อยู่ของชาวมอแกนหรือชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีวีถีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม หาเลี้ยงโดยการงมหอย แทงปลา ในช่วงฤดูฝนหรือมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ชาวเลจะอาศัยอยู่บนเรือที่เปรียบเสมือนบ้าน แต่พอถึงช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน ชาวเลจะเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่บนบกที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มอแกนไม่มีภาษาเขียน บางคนสามารถพูดภาษายาวี
และภาษาไทยได้บ้าง ไม่มีศาสนาแต่จะนับถือผีสิ่งที่
ไม่มีตัวตนการนับเวลาจะสังเกตจากดวงจันทร์ พิธี
“ลอยเรือ”เป็นการบวงสรวงผีและวิญญาณของ
บรรพบุรุษอีกทั้งเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ปลอดภัย
และแค้ลวคลาดจากทั้งปวง
การเดินทาง : อยู่ทางตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทร. 076472145, 076472146
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply