หาดอ่าวเคย ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีสภาพป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับเดินป่า พักแรม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ หส.3 (เขาปากเตรียม)
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากแยกถนนเพชรเกษมเป็นระยะทางประมาณ 6 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *