เมืองโบราณบ้านทุ่งตึกหรือแหล่ง
โบราณคดีเกาะคอเขา ที่ตั้ง 3 เกาะคอเขา คุระบุรี พังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีซากอาคารโบราณสถานอยู่ 3 แห่ง พบฐานเทวรูป เหรียญ เงินอินเดีย เศษทองคำ ผงทรายทอง ภาชนะดินเผาที่ผลิตในสมัยราชวงศ์ถังของจีน เครื่องแก้วของชาวเปอร์เซีย ฯลฯ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ สามารถโดยสารรถไปลงที่สถานีขนส่งตะกั่วป่า แล้วต่อรถสองแถวหรือจักรยานยนต์ รับจ้างไปยังท่าเรือบ้านน้ำเค็ม แล้วลงเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโบราณได้

เวลาเปิด-ปิด : 6.0018.00 น.

ติดต่อ : สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 4
โทร. 076211036, 076212213, 076217138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *