วนอุทยานน้ำตกรามัญ ที่ตั้ง 6 บ้านหินสามก้อน

กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
ประเภท : ธรรมชาติทางบก วนอุทยาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : น้ำตกรามัญ น้ำตกโตนใต้ น้ำตกโตนขอนปัก น้ำตกโตนไอ้จุ่น น้ำตกโตนหินราว น้ำตกโตนสาวงาม อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาโตนดิน มีพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อพ.ศ. 2526
การเดินทาง : รถยนต์ จากตัวเมืองพังงาไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ไปทางต.กระโสม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กม. มีทางแยกขวาเข้าสู่วนอุทยานฯ อีก 6 กม. หรือจากอ.ตะกั่วทุ่ง ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 10 กม. จะมีทางแยกซ้ายเข้าสู่วนอุทยานฯ

ติดต่อ : โทร. 075356134, 076356780
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *