วัดสุวรรณคูหา ที่ตั้ง ตะกั่วทุ่ง พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า “วัดถ้ำ” มีถ้ำใหญ่น้อย ได้แก่
ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว โดยถ้ำใหญ่อยู่
ตอนล่างสุด ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
มีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดิน และ
พระราชวงศ์หลายพระองค์ เช่น จปร. ปปร. ภปร. รพ.
เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมากที่ลงมาหาอาหาร
การเดินทาง : รถยนต์ ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 สายพังงา-บ้านโคกกลอย ไปประมาณ 7 กม. ถึงหลักกม.ที่ 31 อ.ตะกั่วทุ่ง จะมีถนนราดยาง แยกเข้าขวามือไปอีก 1 กม.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวต่างชาติ
10 บาท
ติดต่อ : โทร. 076496270

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *