คลองลำรู่ใหญ่ ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา 82190 อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ?ล่องแพไม้ไผ่คลองลำรู่ สัมผัสน้ำเย็นใส เห็นตัวปลา ไหลนิ่งลัดเลาะตามโขดหิน ปกคลุมด้วยป่าไม้และสวนผลไม้หลายชนิด คลองลำรูใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอท้ายเหมือง ประกอบด้วยลำห้วยขนาดเล็กจำนวนมาก แต่ละห้วยมีน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม เช่น น้ำตกวังกล้วยเถื่อน เป็นน้ำตกที่มีความสูงขนาดกลาง รวม 7 ชั้น ที่สวยงามยิ่ง
การเดินทาง : –

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่
โทร. 076485243
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *