หาดคึกคัก ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหาดทรายที่ทอดโค้งยาวมีทรายที่สะอาด ละเอียด เม็ดทรายขาว ผีนทรายนุ่น กว้าง ไม่ลาดชันนัก เหนือหาดขึ้นไปจะมีป่าชายหาดดั้งเดิมสมบรูณ์เป็นแนวยาว ในบริเวณที่มีแหล่งชุมชนและที่พัก
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางตามถนนสายเพชรเกษม (ท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *