กำแพงค่ายเมืองตะกั่วป่า ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นโบราณสถาน สร้างขึ้นโดยพระยาเสนานุชิต (นุช) ผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วป่า ล้อมรอบจวนที่พำนักเป็นตัวอย่างกำแพงค่ายป้องกันศัตรู ก่อด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วน หนา 58.5 ซม. สูง 3.80 ม.
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเทศบาลเมืองตะกั่วป่าไปตามถนนเส้นทางตลาดย่านยาว – ตลาดเก่า ประมาณ 7 กม. จะถึงสี่แยกหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ เลี้ยวซ้ายไปจะเจอสามแยกซัมเต่ให้เลี้ยวซ้ายไปทางจับเส ไปถ.อุดมธารา ประมาณ 300 ม. จะพบซากกำแพงค่ายตะกั่วป่าอยู่ทางด้านซ้ายมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *