ตลาดใหญ่ตะกั่วป่า ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เมืองเก่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เดิมเคยเป็นที่ตั้งเมืองตะกั่วป่า ซึ่งเคยคึกคักและรุ่งเรืองมากเมื่อหลายสิบปีก่อน เนื่องจากชาวจีนเข้ามาทำเหมืองแร่จำนวนมาก การก่อสร้างบ้านเรือนเป็นลักษณะที่เป็นตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส ที่น่าชม สามารถเดินชมเมืองได้โดยใช้เวลาไม่มากนัก
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จาก อ.ตะกั่วป่า ใช้ทางหลวงหมายเลข 4090 ประมาณ 7 กม. ถึงตลาดใหญ่
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายน เมษายน จะมีการปิดถนนและเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 14.0020.00 น.

ติดต่อ : เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
โทร. 076424388
โทร. 076424525

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *