ตึกชิโนโปรตุกีสในเมืองตะกั่วป่า ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมตึกแถวสไตล์ชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ ในยุคที่ตะกั่วป่าเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ชาวจีนโพ้นทะเลได้เดินทางเข้ามาค้าขายกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับในนำวิถีวัฒนธรรมจีนมาด้วย ทั้งการสร้างตึกเพื่อการอยู่อาศัยและทำการค้าขาย โดยเฉพาะบริเวณ “ชุมชนตลาดใหญ่
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัว อ.ตะกั่วป่า ใช้ทางหลวงหมายเลข 4090 ประมาณ 7 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *