ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงแบบเดียวกับศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 เดิมสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่า ลักษณะเป็นอาคารทรงปั้นหยา ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน ตัวอาคารยาวเหยียดขนานกับถนน กึ่งกลางด้านหน้าของอาคารเป็นห้องมุ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัว อ.ตะกั่วป่า ใช้ทางหลวงหมายเลข 4090 ประมาณ 7 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *