แคมป์ช้างเขาหลัก ที่ตั้ง ตะกั่วป่า พังงา
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : นั่งช้าง
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ :
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *