อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ที่ตั้ง 93 5 ทับละมุ เพชรเกษม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 82210
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำที่ยังความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นจุดดำน้ำลึกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ที่เกาะเมี่ยง (เกาะสี่) สิมิลัน เป็นภาษายาวี แปลว่า เก้า หมายถึงหมู่เกาะทั้งเก้า
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามหลวงหมายเลข 4 (ช่วงระนอง-พังงา) มาทางตะกั่วป่า ถึงบ้านลำแก่นจะมีสามแยกขวามือไปท่าเรือทับละมุ ระยะทางประมาณ 5 กม ก่อนถึงท่าเรือทับละมุประมาณ 50 ม. มีที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ทางเรือ จากท่าเรือทับละมุเดินทางไปยั
ฤดูการท่องเที่ยว : 15 พฤศจิกายน 15 พฤษภาคมของทุกปีปิดอุทยาน 16พฤษภาคม 15 พฤศจิกายนของทุกปี

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 80 บาท
เด็ก 40 บาท ชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 400 บาท
เด็ก 200 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
โทร. 076453272
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *