เกาะบอน ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีหาดทรายขาวสามารถเล่นน้ำได้ ไม่มีที่พักบริการ
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือจากหาดราไวย์หรือแหลมกา ใช้เวลาเพียง 10 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *