เกาะเมียง (เกาะสี่) ที่ตั้ง ท้ายเหมือง พังงา อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลัน
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีแนวหาดทราย 2 หาด สามารถเดินถึงกันได้ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ทรายขาวละเอียดและสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย น้ำทะเลใส่มองเห็นปะการังใต้น้ำได้ด้วยตาเปล่า เป็นจุดดำน้ำตื้น และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นจุดชมปูไก่ที่หาดูได้ยาก เกาะเมียง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะสี่ เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (บนเกาะ) มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บ้านพักนักท่องเที่ยว พื้นที่ตั้งแคมป์
การเดินทาง : ทางเรือ จากท่าเรือทับละมุเดินทางไปยังเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) และเกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ระยะทางประมาณ 70 กม. มีเรือโดยสารของภาคเอกชนให้บริการทุกวันตลอดฤดูกาลท่องเที่ยว (15 พ.ย. – 15 พ.ค.) ออกจากท่าเรือไปเกาะ เวลา 08.30 น. และกลับจากเกาะเวลา 15.00 น. หรือนั่งเร
ฤดูการท่องเที่ยว : 15 พฤศจิกายน 15 พฤษภาคมของทุกปีปิดอุทยาน 16พฤษภาคม 15 พฤศจิกายนของทุกปี

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
โทร. 076453272
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply