เกาะแก้ว ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมรอยพระพุทธบาทจำลอง
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากหาดราไวย์ ประมาณ 30 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *