ดูเต่าทะเลวางไข่เกาะหูยง ที่ตั้ง ท้ายเหมือง พังงา เกาะหูยง (เกาะหนึ่ง)
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หาดของเกาะหูยง เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด หากจะไปท่องเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ ควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก่อน
การเดินทาง : –
ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
โทร. 076453272
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *