อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ที่ตั้ง 5 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : กิจกรรมชายหาด หาดท้ายเหมือง เที่ยวน้ำตกโตนไพร น้ำตกลำปี ร่วมประเพณีปล่อยเต่าที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของ “น้ำตกลำปี”เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 52 ของประเทศไทยรวมเนื้อที่ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อพ.ศ. 2529
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองพังงาใช้เส้นทางสายพังงา-ท้ายเหมือง ระยะทาง 56 กม. ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกตลาดท้ายเหมืองประมาณ 6 กม. จะถึงที่ทำการอุทยานฯ แต่หากเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนน
เพชรเกษมผ่านอำเภอตะกั่วป่าแล้วใช้เส้นทาง
สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ประ

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 50 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาลำปี
หาดท้ายเหมือง
โทร. 0840597879, 076417206
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *