เกาะแอว ที่ตั้ง – วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นจุดดำน้ำดูปะการัง
การเดินทาง : –
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม เมษายน

ติดต่อ : อบต.วิชิต โทร. 076525100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *