วัดไตรมารคสถิต (วัดโคกกลอย) ที่ตั้ง ท้ายเหมือง พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นวัดเก่า มีอุโบสถประดับกระเบื้องสวยงามเป็นที่เคารพนับถือของชาวพังงา ไหว้หลวงพ่อวัดน้ำรอบ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองพังงาถึงสามแยกโคกกลอยแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรเกษมก็จะถึงวัด

ติดต่อ : โทร. 076211036, 076212213, 076217138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *