เกาะตะเภาใหญ่ ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมนกเงือก เดินชมทิวทัศน์รอบๆ เกาะ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
การเดินทาง : ทางเรือ ห่างจากท่าเรืออ่าวขามประมาณ 900 ม. ใช้เวลาในการเดินทางเรือเพียง 10 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *