ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเกาะนก ที่ตั้ง ท้ายเหมือง พังงา
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ เกษตร
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมสวนยาง สวนปาล์ม สวนมะพร้าว สวนผลไม้
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *