บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือ ภาค 3 ที่ตั้ง ท้ายเหมือง พังงา อยู่ในกองทัพเรือภาค 3 ฐานทัพเรือพังงา
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นบ่ออนุบาลและเพาะเลี้ยงเต่าทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอันดามัน มีทั้งเต่าตะนุ เต่ากะ และเต่าหญ้า
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามถนนหมายเลข 4 เส้นทางพังงา –
ท้ายเหมือง

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ศุกร์ 08.0016.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *