เกาะตะเภาน้อย ที่ตั้ง – วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะขนาดเล็กที่ยังคงสภาพผืนป่าอัน
อุดมสมบูรณ์ มีฝูงนกแก๊กเกือบ 100 ชีวิต
เป็นที่ตั้งประภาคารอายุเก่าแก่ประมาณ 100 ปี
ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือเร็วจากอ่าวมะขามไปเกาะตะเภาน้อย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม เมษายน

ติดต่อ : ร.ต. สุชิน รักชาติ
นายประภาคาร เกาะตะเภาน้อย
โทร. 0846259067

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *