หมู่บ้านชาวเลแหลมตง ที่ตั้ง บ้านชาวเล อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 เกาะพีพีดอน
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่อยู่ของชาวเลปลูกบ้านเป็นกระต๊อบเล็กๆ ดำรงชีวิตด้วยการหาปลา ส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะหลีเป๊ะในจ.สตูล มีโลกใต้ทะเลที่สวยงาม สามารถมองเห็นเกาะยูงและเกาะไผ่ได้ มีที่พักให้บริการ
การเดินทาง : ทางเรือ จากท่าเรืออ่าวต้นไทรไปแหลมตง 1,000 บาท ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี
โทร. 075637200
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *