หาดกะรนน้อย ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหาดที่งดงาม เงียบสงบ เหมาะแก่การลง
เล่นน้ำเดินชมทิวทัศน์ เชื่อกันว่าที่มาของชื่อหาดกะรนน้อยนั้น มาจากในอดีตบริเวณหาดกะรนน้อยนี้เป็นบ้านหลังเล็ก หรือเรือนนุ้ยของพ่อตายมดึงส์ที่นำช้างมาเลี้ยงและพักผ่อน ต่อมาคำว่า “เรือน” จึงเพี้ยนมาเป็นคำว่า “รน” ส่วนคำว่า “นุ้ย” เพี้ยนมาเป็นคำว่า “น้อย” จนเรียกกันมาว่า “กะรนน้อ
การเดินทาง : สามารถเดินเท้าหรือขับถรยนต์จากหาดกะรนใช้เวลาเดินทางจากหาดกะตะเพียง 5 นาที

เว็บไซต์ : www.karoncity.go.th

Leave a Reply