อ่าวเสน ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นชายหาดเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ มีโขดหินน้อยใหญ่และหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบเรียบง่าย
และความเป็นส่วนตัว
การเดินทาง : อ่าวเสนอยู่ถัดจากหาดในหานขึ้นไปทางขวาประมาณ 5 นาที สามารถเดินทางไปถึงบริเวณหน้าหาดได้เพียงทางเดียว โดยจำเป็นต้องผ่านโรงแรมภูเก็ตยอช์ทคลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *