อ่าวไรเล่ย์ (ตะวันออก) หรือ อ่าวน้ำเมา ที่ตั้ง บ้านชาวเล อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีภูเขาหินปูน หน้าผาสูงชัน เป็นศูนย์รวมของกีฬาปืนผา ที่นักปีนผาจากทั่วโลกต้องเดินทางมาเยือน ระดับ
ความยากของการปีนผา ตั้งแต่ ระดับ 5 ถึงระดับ 8C
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากอ่าวนางไปไร่เลย์ ใช้เวลา 10 นาที ค่าโดยสาร 60 บาท กลางคืน ค่าโดยสาร 80 บาท หรือนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้า ใช้เวลา 45 นาที ค่าโดยสาร 70 บาท
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนกลางเดือนพฤษภาคม

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 400 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี
โทร. 075637200
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *