เขาขนาบน้ำ ที่ตั้ง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ธรณีสัณฐาน และภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เขาสูงสองลูกขนาบแม่น้ำกระบี่หน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ภายในมีหินงอกหินย้อย พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก และภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องมือหิน ฯลฯ สามารถนั่งเรือชมเขาและป่าชายเลน หรือ พายเรือแคนู
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือหางยาวจากท่าเรือเจ้าฟ้าใช้เวลา 15 นาที หรือซื้อแพคเกจทัวร์ล่องเรือชมป่าชายเลน เขาขนาบน้ำ ชุมชนบ้านเกาะกลางก็ได้
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนตุลาคมเดือนเมษายน

ติดต่อ : บริษัทเรือแคนูในจ.กระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *