เกาะทัพ ที่ตั้ง เมืองกระบี่ กระบี่ หมู่เกาะปอดะ
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะเล็กๆ มีหาดทรายเฉพาะด้านใต้ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส เวลาน้ำลดจะมีสันทรายเชื่อมต่อกันกับเกาะไก่ เกาะหม้อ เดินถึงกันได้
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากอ่าวนางไป 25 นาที ค่าโดยสารไปกลับคนละ 250 บาท หรือซื้อแพคเกจทัวร์เที่ยวหมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนเดือนเมษายน

ติดต่อ : สหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง โทร. 075695313 หรือ www.aonangboatop.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *