อ่าวมะขาม ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งท่าเรือไปเกาะต่างๆ ในทะเลภูเก็ต มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถแวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้ก่อนเข้าเมืองภูเก็ต
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตไปตามทางหลวงหมายเลข 4023 อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 13 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *