เกาะไร่ ที่ตั้ง – เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เกาะหินปูนขนาดเล็ก มีชายหาดด้านเดียวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงข้ามเกาะผักเบี้ย มีร่องน้ำกั้น จะมองเห็นหาดเฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น
การเดินทาง : ทางเรือ จากอ่าวนางมาเกาะห้องใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เกาะไร่จะอยู่ทางด้านหลังของเกาะห้อง ค่าเรือเหมาลำลำละ 2,000-3,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *