แม่น้ำกระบี่ ที่ตั้ง – เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งน้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมธรรมชาติป่าชายเลน ทิวทัศน์เขาขนาบน้ำ ชุมชนบ้านเกาะกลาง
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือหางยาวจากท่าเรือเจ้าฟ้าใช้เวลา 15 นาที หรือซื้อแพคเกจทัวร์ล่องเรือชมป่าชายเลน เขาขนาบน้ำ ชุมชนบ้านเกาะกลางก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *