เพิงผาหน้าชิง ที่ตั้ง หน้าชิง – กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พบชิ้นส่วนหม้อสามขา ขวานมีดหินขัด เครื่องมือสะเก็ดหิน ฯลฯ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากปากทางเข้าวัดถํ้าเสือผ่านบ้านหน้าชิงระยะทางประมาณ 6 กม. ก่อนถึงโรงเรียนบ้านเขาตั้ง
มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปทางสวนยางพาราอีกประเมาณ
500 ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *