ศาลหลักเมืองกระบี่ ที่ตั้ง อุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ศาลหลักเมือง ชาวกระบี่สักการะเพื่อเป็นศิริมงคล
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เดินทางมายังตัวเมืองกระบี่

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โทร. 075620601

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *