บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้ง 1 เกาะกลาง คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นบ่อเก่าแก่มีอายุประมาณ 70-80 ปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2 ม. ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำไปประกอบพิธีทางศาสนา
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *