ตัวเมืองกระบี่ ที่ตั้ง อุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เมืองเก่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีเขาขนาบน้ำที่เป็นจุดเด่นของเมืองคู่กับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น บริเวณท่าเรือเจ้าฟ้าและตลาดมหาราชมีอาหารพื้นเมืองให้รับประทาน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 814 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มาทางจ.พังงาหรือจ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โทร. 075620601
เว็บไซต์ : www.krabicity.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *