วิถีชีวิตชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ ที่ตั้ง เกาะกลาง – คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน การทอผ้าฝ้าย การเลี้ยงปลาในกระชัง ชมหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านแสดงเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซื้อของที่ระลึกฝีมือชาวบ้าน เช่น เรือหัวโทง
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือจากท่าเรือเทศบาลบริเวณเขาขนาบน้ำใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่าเช่าเรือลำละ 300 บาท หรือซื้อแพคเกจทัวร์ล่องแม่น้ำกระบี่

ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

Leave a Reply