บ้านทรงพื้นเมืองโบราณ ที่ตั้ง 1 – คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : อายุประมาณ 80 ปี หลังใหญ่มีบางส่วนต่อเติมใหม่ อาณาบริเวณและภูมิทัศน์โดยรอบกว้างขวาง ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ สภาพบางส่วนชำรุดทรุดโทรม
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *