พิพิธภัณฑสถานวัดแก้วโกรวาราม ที่ตั้ง 82 อิสรา ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางและ Theme Park
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำสำริด รูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระครูธรรมมาวุธวิศิษฐ์ (กิ่ม) เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
การเดินทาง : อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ สามารถเดินเท้าขึ้นไปตามถนนอิศรา หรือนั่งรถส่วนตัว

ติดต่อ : เทศบาลเมืองกระบี่
โทร. 075620601

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *